Perustamisopas

Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää velvollisuuksien täyttämistä ja motivaatio työhön täytyy pystyä säilyttämään. Joskus yrittäjyys voi tuntua yksinäiseltä. Siksi on tärkeää, että yrittäjyys lähtee kovasta halusta tehdä työtä.

Yrittäjäksi ryhtymistä tulee harkita useasta näkökulmasta. Ajatuksen kypsyttely on hyödyllistä valmistautumista yrittäjyyteen. Kun olet aikeissa perustaa oman yrityksen, lue tämä opas huolellisesti läpi. Samalla kerromme uusyrityskeskusten tarjoamista palveluista.

Uusyrityskeskusten tavoitteena ei ole vain auttaa yrityksiä syntymään, vaan helpottaa myös kannattavien yritysten alkutaivalta. Tämän perustamisoppaan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus yrittäjyyteen sekä toimia alustavana ja ohjaavana oppaana aloittavalle yrittäjälle.

Tutustu huolella oppaaseen sekä internetsivuihimme:
www.uusyrityskeskus.fi 

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä uusyrityskeskusverkoston ja sen jäsenyritysten sekä -yhteisöjen kanssa.

Perustamisopas 2016

Uusimmat blogikirjoitukset

26.04.2016

Liian usein yrityksissä on tilanne, että yrityksen tulostoteumat eivät vastaa yrittäjän odotuksia ja yrityksen avainhenki

05.04.2016

Laskutus- ja kirjanpito-ohjelmaa pienyrityksille tarjoavan Zervantin yritysidea lähti liikkeelle peru

30.03.2016

Yrittäjyys on muuttanut muotoaan ja muuttuu jatkuvasti. Vuonna 2015 ajan ilmiöksi nousi pehmoyrittäjyys.

18.03.2016

Me suomalaiset emme ole erityisen hyviä ottamaan riskejä.

23.02.2016

Me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että kun tulot ovat suuremmat kuin menot, niin se on parempi vaihtoehto elä&

12.02.2016

Menestyvät yritysideat eivät yleensä synny yksin kotona istumalla.